Om Hemmavinsten

Kärlek till smestaden och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna.


 

 

FAKTA OM HEMMAVINSTEN

HEMMAVINSTEN i Eskilstuna kommun är ett lotteri för medlemmar i Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation. Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation äger lotteritillstånd och ansvarar för utbetalning av föreningsprovision, vinstbelopp och för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning som utförs av Eskilstunas fritidsförvaltnings utsedda kontrollanter. Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation ansvarar för driften på uppdrag av Bemi AB.


Varför HEMMAVINSTEN?

HEMMAVINSTEN är framtaget av personer med lång erfarenhet av lotterier för föreningslivet.  Tillsammans  med Eskilstuna Idrottsföreningars samorganisation finns det ett stort hjärta och engagemang för ett välmående föreningsliv i Eskilstuna kommun. Idrotten är viktig för sund friskvård och den skapar sysselsättning för både ungdom och vuxen. Samhället mår bra av ett fungerande föreningsliv. Målet är att erbjuda idrotten de allra bästa förutsättningarna utan risktagande. Lotteriet ska ha den enklaste administrationen och ge den bästa avkastningen både till förening och lottköpare. Lokal förankring ger lotteriet styrka. Föreningar arbetar tillsammans och med lokala vinnare varje månad skapas de allra bästa förutsättningarna för idrotten att sälja. För vem vill vara utan lott när grannen, arbetskamraten eller vännen vinner?