Kontaktuppgifter

Hemmavinsten
c/o Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation
Besök: Munktell Arenan
Verkstadsgatan 5
633 42 Eskilstuna
Orgnr: 818000-0427
eskilstuna@hemmavinsten.se
eis.eskilstuna@sormland.rf.se

 

Bengt Gustafsson
Operativt ansvarig
+46 705 510 580
bengt.gustafsson@hemmavinsten.se

Thomas Kleverman
Lotteriansvarig
+46 705 926 981
thomas@kleverman.com

Alexander Junker
ordförande
alexander.junker@telia.com

Börje Karlsson och Karl-Erik Höglund
Lotterikontrollanter utsedda av Fritid Eskilstuna